Snaxx 34

a glass of ale

Datum: 25:e november 2015
Plats: Bishops Arms, Gamla Stan, Tyska Brinken 36
Tid: 18:00 och framåt, typ

Anmälan: på G+-eventet, eller per mail till snaxx@haxx.se