Snaxx kalender!

För att underlätta planering och kriget runt middagsbordet om när vem får göra vad, så erbjuder vi Snaxx-kalendern i några olika format:

Vi försöker numera att planera in nästa snaxx kort efter att den förra varit...